Linija tastera...

Calculus 12
Linija tastera - meni
Calculus 12
Linija poslova - osnovni meni.
Calculus 12
Linija alata - radni meni.
Calculus 12
Calculus 12 - Trejler

Podešavanje osnovnog i radnog menija Calculus-a 12

U glavnom meniju svih programa paketa "Calculus 12" odaberite stavku menija "Opcije > Linije tastera ..." ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U prozoru "Podešavanje linija tastera (toolbar-ova)", u okviru "Linije tastera" (vidi sliku) (vidi sliku) prikazani su trenutno vidljive linije menija (toolbar-ovi). Sve korisničke aplikacije koriste samo dve linije menija "Osnovni meni": (vidi sliku) (vidi sliku) i "Radni meni" (vidi sliku) (vidi sliku). Ako ovaj prozor otvorite iz glavnog prozora aplikacije, kada nema nijednog otvorenog prozora klijenta, videćete samo liniju osnovnog menija. Kada je otvoren bar jedan prozor klijent videćete i liniju radnog menija. Podešavanje sadržaja radnog menija može se obaviti za bilo koji prozor klijent, a snimljene opcije primenjivaće se na sve prozore klijente.

Calculus 12
Prozor "Podešavanje linije tastera (toolbar-ova)"

U prozoru "Podešavanje linije tastera (toolbar-ova)" (vidi sliku) (vidi sliku) možete podesiti osnovni izgled linijskog menija koji selektujete u gornjoj listi:

Napomena

Iste ove opcije možete podesiti i bez ulaska u prozor "Podešavanje linije tastera (toolbar-ova)", tako što desnim dugmetom miša kliknete na liniju menija (vidi sliku) (vidi sliku), čime aktivirate kontekstni meni. Uključivanjem pojedinih opcija u tom meniju postižete isti efekat kao u prethodnom primeru. Sa izuzetkom ukoliko ste potpuno isključili prikaz linije menija, morate iz glavnog menija pozvati ovaj prozor da biste ga ponovo uključili.

Izmenjene opcije možete aktivirati dugmetom "Prihvati" bez napuštanja ovog prozora ili dugmetom "Potvrdi" čime se trajno snimaju. Ako želite da promenite raspored tastera na liniji menija (toolbar-u), dodate nove ili sklonite postojeće tastere, dugmetom "Tasteri" otvorite prozor "Dodavanje i izbacivanje tastera" (vidi sliku) (vidi sliku).

Prozor "Dodavanje i izbacivanje tastera" Vrh

U prozoru "Dodavanje i izbacivanje tastera" (vidi sliku) (vidi sliku) su na desnoj strani prikazani tasteri koji su trenutno vidljivi na liniji menija, a na levoj strani svi ostali raspoloživi tasteri koje možete dodati u liniju menija. Prevuci i otpusti, (Eng: Drag-And-Drop) postupkom možete prebacivati tastere iz jedne u drugu listu, odnosno sklanjati ih ili dodavati na liniju menija. Isto možete uraditi selektovanjem odgovarajućeg tastera u levoj listi i dugmetom Ubaci ili selektovanjem tastera u desnoj listi i dugmetom Izbaci. Ako želite da između nekih tastera napravite razmak, koristite dugme Razmak.

Calculus 12
Prozor "Dodavanje i izbacivanje tastera"

Premeštanje tastera unutar linije menija obavlja se selektovanjem odgovarajućeg tastera i korišćenjem dugmadi i za pomeranje dole i gore.

Dugmetom Potvrdi izmene se snimaju. Dugmetom Vrati original poništavaju se sve izmene koje ste ikada napravili, ali da bi linija menija posle toga vratila svoj prvobitni izgled morate izaći iz programa i ponovo ga pokrenuti.