Nove verzije - spisak izmena

Softverski paket Calculus 12 se permanentno razvija i dopunjava, kako zbog novih sugestija i zahteva korisnika, tako zbog naših razvojnih planova i izmenjenih zakonskih regulativa. Nekada je bilo dovoljno da dobijete novu verziju (varijantu) programa, snimite je na disk vašeg računara i to je bilo sve. Danas, budući da moderna baza podataka nije samo puko skladište informacija, već ona u sebi sadrži procedure za obradu podataka, neophodno je ažurirati i samu bazu podataka.

U tu svrhu je razvijen sistem dovođenja baze na odgovarajuću varijantu, tzv. "upgrade" (čita se: apgrejd - poboljšanje, podizanje na viši nivo). I ova reč je toliko uobičajena u računarskoj terminologiji da ćemo je i mi koristiti, pa je i program koji obavlja ovu operaciju nazvan: Upgrade baze.

Kada Calculus d.o.o. razvojni tim zaokruži određeni komplet izmena, svi Calculus 12 programi i baza dobijaju oznaku nove varijante, u obliku četvorocifrenog broja. Varijanta baze ponekad može biti različita u odnosu na varijantu programa, a da je još uvek u skladu sa varijantom programa. Programi sami kontrolišu usklađenost svoje varijante sa varijantom baze i neće vam dozvoliti prijavljivanje u bazu koja ne odgovara varijanti programu, da ne bi došlo do neispravnosti u radu. Program će vas uvek obavestiti o tekućoj varijanti baze i programa i varijanti koju treba instalirati da biste nastavili sa radom. Moguće su sledeće situacije:

Kad kažemo da su programi dobili novu varijantu, mislimo na ceo paket. Svi programi paketa istovremeno nose istu oznaku varijante, kao i baza koja dolazi uz njih.

Osim novih varijanti programa i Upgrade baze, koje se instaliraju na način propisan na instalacionom disku i promene varijante baze programom postoji i treća neophodna operacija.

Budući da se u novim varijantama pojavljuju i novi prozori u programima, administrator baze podataka će ih prijaviti u "Admin" bazu i odrediti prava pristupa.

Vašu tekuću varijantu programa i baze možete pogledati iz bilo kojeg korisničkog programa, kroz opciju glavnog menija "Uputstvo->O programu". Tu je prikazana i tekuća poslovna godina za bazu sa kojom radite.

Važno

Spisak svih izmena u dosadašnjim verzijama programa možete pregledati klikom na link: Izmene i dorade programa.

Savet

Ukoliko vam naši serviseri isporučuju nove varijante programa, ovo je sve što treba da znate o sistemu izmene varijanti. U suprotnom obratite se za pomoć administratoru baze podataka u Vašem preduzeću.