Promena korisničke lozinke

Calculus 12
Aplikacioni meni "Promena lozinke".
Calculus 12
Glavni prozor aplikacije "Promena lozinke".

Pravo pristupa bazi podataka

Promena korisničke i administratorske lozinke za pristup bazama podataka i programima vrši se u programu "Lozinke". Pre ulaska u bilo koji Calculus 12 korisnički program, korisnik se mora prijaviti bazi podataka (vidi sliku) (vidi sliku) Prijava u program u kojoj želi da radi. Da bi se neko prijavio bazi podataka, mora imati dodeljeno korisničko ime i lozinku za tu bazu.

(vidi sliku)
Prijava u program.
Važno

U Calculus-u 12 lozinke razlikuje velika i mala slova (Case Sensitive).

Po instalaciji Calculus-a 12 za prijavu programima inicijalno se koriste korisničko ime demo i lozinka demo koji, budući da sistem prijave razlikuje mala i velika slova, moraju biti navedeni malim slovima (vidi sliku) (vidi sliku)Prijava u program i radnu bazu. Ovo korisničko ime i lozinku koristite za ulazak u radnu bazu.

(vidi sliku)
Prijava u korisnički program.

Administrator inicijalno koristi ime admin i lozinku admin (vidi sliku) (vidi sliku)Prijava radnoj i administratorskoj bazi koja takođe razlikuje mala i velika slova (Case Sensitive). Administratorska lozinka se koristi za ulazak u administratorsku bazu podataka - "C12Admin".

(vidi sliku)
Prijava administratora.

Postupak izmene lozinke:

U programu "Administrator baze" administrator određenim korisnicima dodeljuje prava pristupa nad samo nekim ali i nad svim bazama podataka, što zavisi od organizacije preduzeća (vidi sliku) (vidi sliku)Korisnici i baze. Kad nekom korisniku administrator dodeli pravo pristupa radnoj bazi, on opet prema potrebi definiše u "C12Admin" bazi i ostala prava pristupa dokumentima i podacima u toj bazi.

(vidi sliku)
Korisnici i baze.
Važno

Kada Vam u programu "Administrator baze" administrator definiše korisničko ime kao novom korisniku, Vaša lozinka je istovetna Vašem korisničkom imenu. Programom "Promena lozinke" odmah promenite lozinku kako biste onemogućili druge korisnike da se prijave i rade pod vašim korisničkim imenom i šifrom. Sistem zaštite Calculus-a 12 je do te mere siguran da Vašu promenjenu lozinku ne može videti čak ni sam administrator. To je ujedno razlog da Vašu lozinku sačuvate na sigurnom mestu jer ukoliko je zaboravite, prijava sistemu je nemoguća. Ukoliko Vam se to ipak dogodi marate se obratiti adminstratoru da vam kreira drugi nalog za prijavu bazi/bazama.

Videti još