Vezani dokumenti

Ulazna, izlazna i dokumenta proizvodnje u filteru zaglavlja dokumenata sadrže dugme , za prikaz vrste svih ostalih dokumenata koja su "vezana", odnosno koja su nastala ili su kreirala tekući dokument (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za prikaz (po)vezanih dokumenata. Tekući dokument može biti "roditelj" ili "dete" nekom od prikazanih dokumenata u prozoru "Vezani dokumenti".

Učitavam sliku
Prozor za prikaz vezanih dokumenata za tekući dokument.

Jednostavan primer predstavlja veza fakture i njene otprmnice. Isto samo u obrnutoj ulozi vidimo i kada otvorimo otpremnicu (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za prikaz vezanih dokumenata - faktura/otpremnica i obrnuto.

Učitavam sliku
Prozor za prikaz vezanih dokumenata - faktura/otpremnica i obrnuto.
Trik

Dvostrukim klikom miša na neki od dokumenata u prozoru za vezanih dokumenata možete otvoriti njegove stavke, naravno ako vam je administrator dodelio prava za pristup tom dokumentu.