Prozori klijenti u Calculus-u 12

Položaj prozora klijenata u glavnom prozoru

Prozori klijenti su prozori u kojima se odvija praktično kompletna obrada i prikaz podataka u svim korisničkim aplikacijama Calculus-a 12. Obično se prozori klijenti otvaraju tako što prekrivaju celu radnu površinu glavnog prozora (vidi sliku) (vidi sliku)Primer otvorenog prozora klijnta.

Učitavam sliku
"Primer otvorenog prozora klijnta".

Prozori sa malim brojem podataka ne otvaraju se na maksimalno dostupnu površinu glavnog prozora aplikacije već zauzimaju onoliko prostora koliko je potrebno za prikaz sadržaja prozora klijenta (vidi sliku) (vidi sliku)Primer otvorenog jednostavnog prozora klijnta.

Učitavam sliku
"Primer otvorenog jednostavnog prozora klijnta".

Zajedničke kontrole prozora klijenata

Kontrole prozora mogu da se pojave u svim prozorima klijentima, ali to ne znači da se i moraju uvek pojaviti. U ponekom prozoru klijentu su isključene neke od kontrola zbog specifičnih zahteva obrade podataka. Na slici su označene sve zajedničke kontrole prozora klijenta (vidi sliku) (vidi sliku) Zajedničke kontrole glavnog prozora.

Učitavam sliku
"Zajedničke kontrole glavnog prozora".

Naslov prozora klijenta

Naslov prozora klijenta (vidi sliku) (vidi sliku) Linija naslova prozora klijenta. - ovde je prikazan aktivan prozor klijent Calculus 12 koji u naslovnoj liniji sadrži naziv vrste dukumenta. Samo u izuzetnim slučajevima prozor klijent u naslovnoj liniji sadrži neki drugi podatak.

Učitavam sliku
"Linija naslova prozora klijenta".
Korisno je znati

Desno od ikona programa ispisuje se naslov dokumenta (prozora klijenta). Linija u kojoj se nalazi naslov prozora služi za pomeranje prozora. Kad kliknete levim tasterom miša na ovu liniju i držite taster, povlačeći miša po ekranu pomerate ceo prozor.

Kontrolni meni naslovne linije prozora klijenta

Kontrolni meni (vidi sliku) (vidi sliku)Kontrolni meni prozora klijenta. - gotovo je pravilo da je prikazan u obliku ikone (sličice) aplikacije. Kada kliknete mišem na ovu ikonu, otvara se kontrolni meni kao jedan od sistemskih menija Windows-a. Ukoliko ne koristite vašu lokalnu verziju Window-sa, ovo je jedini meni Calculus 12 paketa koji nije jezički lokalizovan. U ovom meniju nalaze se komande za pomeranje, promenu veličine i zatvaranje prozora.

Učitavam sliku
"Kontrolni meni prozora klijenta".

Kontrola veličine prozoraKontrola veličine prozora ( kontrolna dugmad prozora)

Kontrolna dugmad prozora klijenta - svaki prozor klijent sadrži bar jedno kontrolno dugme. Postavljena su u gornjem desnom uglu prozora, kojima možete podešavati njegovu veličinu, razvlačiti i skupljati mišem, "uhvativši" ga za neku od ivica ili ga jednostavno zatvoriti (vidi sliku) (vidi sliku) Kontrola veličine prozora u Calculus-u 12.

Učitavam sliku
"Kontrola veličine prozora u Calculus-u 12".

Početnik se obično zbuni kada maksimizuje prozor klijent. On u tom trenutku gubi svoju liniju sa naslovom, tako da se njegov naslov pridodaje naslovu glavnog prozora, a kontrolna dugmad se "seli" neposredno ispod kontrolne dugmadi glavnog prozora. Na ovaj način klijent zauzima maksimalnu moguću radnu površinu - (vidi sliku) (vidi sliku) Otvaranje prozora klijenta na maksimalnu radnu površinu glavnog prozora..

Učitavam sliku
"Otvaranje prozora klijenta na maksimalnu radnu površinu glavnog prozora".

Dugme za maksimizovanje ili vraćanje na standardnu veličinu ima dva oblika:

Dugme za sklapanje (minimiziranje) prozora klijenta - ovim dugmetom prozor klijent (podprozor) možete sklopiti (minimizirati), čime on postaje samo ikona u radnom prostoru glavnog prozora (MDI okvira) (vidi sliku) (vidi sliku)Ikona minimiziranog prozora klijenta.

Učitavam sliku
"Ikona minimiziranog prozora klijenta".
Važno

Važno je uočiti razliku između sklapanja (minimizovanja) prozora i njegovog zatvaranja.

Pet oblasti karakterističnih za prozore klijente (podprozore; okvire klijente):

 1. Osnovni i radni meni (linije sa dokumentima i alatima) (vidi sliku) (vidi sliku) Radni meni (paleta alata).

  Učitavam sliku
  "Radni meni (paleta alata)".
 2. Oblast filtera (zeleni okvir) (vidi sliku) (vidi sliku) Oblast filtera..

  Učitavam sliku
  "Oblast filtera".
 3. Radna površina prozora klijenta za prikaz, dodavanje, brisanje i kopiranje zapisa - (crveni okvir) (vidi sliku) (vidi sliku) Radna površina prozora klijenta (prikaz, dodavanje, brisanje i kopiranje zapisa)..

 4. Oblast editora podataka (ljubičasti okvir) (vidi sliku) (vidi sliku) Oblast editora podataka..

 5. Blokovi tastera u zaglavlju i editoru (vidi sliku) (vidi sliku) Blokovi tastera u zaglavlju i editoru..

  Učitavam sliku
  "Blokovi tastera u zaglavlju i editoru".

Pored ovih oblasti postoji još jedan manji broj specifičnih oblasti kao što su oblasti u vidu stabla, koja se u Calculus-u 12 koristi za prikaz hijerarhijske strukture organizacionih jedinica ili grupa i podgrupa artikala (vidi sliku) (vidi sliku)Obrnuto stablo.. Više o prikazu podataka u obliku stabla (tree view) pročitajte u delu uputstva Prikaz podataka u obliku stabla (tree view).

Učitavam sliku
"Obrnuto stablo".
Calculus pravilo

Minimizovanjem prozora klijenta, on se "sklapa" u ikonu u donjem levom uglu radne površine glavnog prozora. Ikone su sakrivene, dok god postoji još otvorenih prozora na radnoj površini. Tek kad sklopite sve ove prozore videćete sve ikone poslagane na dnu radne površine. Odnosno, kada otvorite istovremeno više prozora klijenata, oni se "preklapaju" jedan preko drugog, tako da je uvek poslednji otvoren prozor "na vrhu", kao da slažete listove papira jedan preko drugog. Ako iz menija ponovo pozovete prozor koji je već otvoren, ali sakriven "negde ispod", on će postati aktivan i doći će "na vrh" iznad ostalih prozora klijenata.

Zatvaranje prozora klijenta - po preporuci proizvođača Calculus-a 12, prozor klijent se zatvara klikom na ikonu dugmeta zatvori koja se nalazi na dnu radnog menija (linija alata) koja je vertikalno prilepljena za levu ivicu prozora klijenta (vidi sliku) (vidi sliku)Dugme na radnom meniju za zatvaranje prozora klijenta.

Učitavam sliku
"Dugme na radnom meniju za zatvaranje prozora klijenta".
Trik

Zatvaranje prozora klijenta, osim dugmetom "Zatvori" , omogućeno je kontrolnim dugmetom i dugmetom u obliku ikonice programa sa nazivom prozora klijenta na levoj strani naslovne linije prozora klijenta opcijom "Close" ili kombinacijom tastera Ctrl + F4 (vidi sliku) (vidi sliku)Alternativne komande za zatvaranje prozora klijenta.

Učitavam sliku
"Alternativne komande za zatvaranje prozora klijenta".

Manipulisanje prozorima klijentima> - Otvaranjem bar jednog prozora klijenta, u glavnom meniju se pojavljuje dodatna opcija "Prozor", neposredno pre opcije "Uputstvo", u kojoj se nalaze komande za manipulisanje prozorima klijentima.

Na raspolaganju su sledeće komande:

Ove komande na različite načine slažu prozore klijente na radnu površinu glavnog prozora. Osnovni način rada je slojevit, što znači da se međusobno prozori klijenti u potpunosti preklapaju kao listovi papira u svesci preko čitave radne površine glavnog prozora. Slojevit način prikaza menja se klikom na stavku glavnog menija "Prozor -> Ne Slojevito".

Napomena

Komandom "Zatvori sve prozore", možete jednim klikom pozatvarati sve otvorene prozore klijente. Na dnu ovog podmenija nalazi se spisak svih otvorenih prozora klijenata koje možete brzo aktivirati iz priloženog spiska "nevidljivih" prozora klijenata.

Višestruko otvaranje istog prozora klijentaVrh

Duplikat prozora klijenta i ostali izuzeci - pravilo je da isti prozor klijent unutar jednog programa Calculus-a 12 ne možete otvoriti "u duplikatu", jer bi to moglo da dovede do zabune u obradi podataka. Pokušaj da se drugi put otvori isti prozor klijent samo aktivira već otvoreni prozor klijent. Međutim, postoji izuzetak: prozori klijenti koji prikazuju stavke dokumenta mogu se otvoriti u proizvoljnom broju "duplikata", ali samo ako se u svakom nalaze stavke drugog dokumenta. Tako je omogućeno da na ekranu posmatrate nekoliko dokumenata istovremeno. Ako pokušate da više puta otvorite stavke istog dokumenta, samo će postati aktivan već otvoreni prozor u kome su već prikazane te stavke (vidi sliku) (vidi sliku)Više otvorenih prozora klijenta koji sadrže stavke dokumenta.

Učitavam sliku
"Više otvorenih prozora klijenta koji sadrže stavke dokumenta".
Savet

Rad sa prozorima klijentima ponekad stvara zabunu kod neiskusnih korisnika, pa korisnik kad završi rad u jednom prozoru klijentu odmah ga zatvara i otvara sledeći prozor klijent u kome će raditi. To nije neispravno, ali nije ni način rada kojeg bi trebalo primenjivati. MDI prozor aplikacije, sa mogućnošću otvaranja više prozora istovremeno, pruža izuzetan komfor u radu i treba ga iskoristiti u cilju produktivnijeg rada.

"Tehnika rada" sa klijent prozorimaVrh

Da biste razumeli zašto otvarati ili ne otvarati više prozora, korisno je znati da prozor klijent nije samo crtež na ekranu. Za njegovo prvo otvaranje potrebno je izvesno vreme, kako bi računar kreirao sve njegove kontrole, odradio određeni broj kontrolnih operacija i učitao podatke u padajuće liste koje "dovlači" iz baze podataka u memoriju vašeg računara. Kao i u stvarnom životu, i ovde je potrebno sklopiti određeni kompromis između brzine rada i komfora.

Prozor koji je otvoren potrošio je određeni deo memorije računara. Otvaranje prevelikog broja prozora istovremeno, troši memorijske resurse Vašeg računara i usporava rad. Ako vam prozor, koji je trenutno otvoren, više ne treba i neće vam skoro zatrebati, bolje je da ga zatvorite i oslobodite memoriju za sledeći prozor. Ako vam tekući prozor trenutno nije potreban, ali će vam skoro opet zatrebati, samo ga sklopite (minimizujte) ili jednostavno otvoriti novi prozor koji će "preklopiti" postojeći. Tekući prozor ostaće da "živi" u memoriji i, kada vam opet zatreba, veoma brzo će biti prikazan na ekranu, jer se sve što treba za njegovo funkcionisanje već se nalazi u memoriji.

Pravila kojih bi se trebalo pridržavati mogu se svesti na dva osnovna:

 1. Ako u nekom prozoru nameravate da provedete veći deo radnog vremena ili znate da ga redovno koristite, jednom kada ga otvorite nemojte ga više zatvarati. Neka stalno bude otvoren da biste mu što brže prišli kada vam opet zatreba. To su obično prozori za obradu raznih dokumenata, koji predstavljaju vaš svakodnevni posao, kao i neki prateći prozori za osnovne podatke, u koje često ulazite.

 2. Ne preterujte sa brojem istovremeno otvorenih prozora, jer to opterećuje program, odnosno memoriju računara, pa ćete, umesto bržeg rada programa postići suprotan efekat. Niko ne može reći koji broj prozora treba otvoriti, jer to zavisi od vrste prozora, procesorske snage, memorije računara, broja podataka koji se nalaze u prozorima i niza drugih faktora. Ipak, praksa je pokazala da u proseku ne treba istovremeno otvarati više od dva glavna prozora (aplikacija) i pet prozora klijenata u glavnom prozoru aplikacije.

Dodatne stavke glavnog menija i radni meni za podprozore (prozore klijente)Vrh

Prilikom otvaranja prozora klijenta, glavnom meniju Calculus 12 programa dodaju se još tri opcije "Obrada", "Izgled" i "Prozor". Istovremeno se vertikalno uz levu stranicu prozora klijenta otvara radni meni (linija sa alatima). Sve komande u novim opcijama glavnog menija i radnog menija odnose se na tekući klijent prozor (podprozor) i služe za obradu i prikaz podataka prozora klijenta. Takođe, i opcije glavnog menija "Dokumenti" i "Opcije" dobijaju dodatne stavke.

Već je pomenuto da se uz levu ivicu klijent prozora otvara radni meni (linija alata), koji takođe sadrži komande za obradu podataka u tekućem prozoru klijentu. Radni meni možete podešavati u prozoru za podešavanje linije tastera, gde se nalazi pod nazivom "Radni meni", za razliku od osnovnog menija (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje tastera radnog menija.

Učitavam sliku
"Podešavanje tastera radnog menija".
Zaključak

Pored osnovnog menija postoji i radni meni. Otvaranjem prozora klijenata sa leve strane otvara se Radni meni. Radni meni je po funkciji gotovo istovetan Tool bar-u (čita se: tul bar) u raznim Windows programima koji sadrži razne "alate" za obradu podataka, slika, zvuka ili video zapisa, pa se često naziva i "Linija alata".

Kontekstni meni - je veoma koristan meni koji se poziva desnim klikom miša na određenu oblast unutar glavnog prozora ili prozora klijenta. U okviru jednog prozora klijenta možete pozvati više kontekstnih menija različitog sadržaja. Ovaj korisni meni omogućiće korisniku da samo sa dva klika mišem izvrši više komandi, otvori kontrolni prozor ili napravi novi dokument (vidi sliku) (vidi sliku)Vrste kontekstnih menija.

Učitavam sliku
"Vrste kontekstnih menija".
Napomena

Detaljan opis raznih komandi kontekstnog menija nalazi se u poglavlju Prikaz i obrada podataka.