Prikaz i obrada podataka

Budući da je Calculus 12 ERP softver (ERP = Enterprise Resource Planning), njegova osnovna namena je rad sa bazom podataka, pa je i većina prozora u programima namenjena za unos i prikaz najrazličitijih podataka iz baze u raznim formama. Nastojali smo pri projektovanju Calculus 12 ERP-a, što je moguće više standardizujemo način prikazivanja i unošenja podataka. Samim tim, upoznavši način rada u tih nekoliko slučajeva, kad god otvorite neki nov prozor biće vam poznato kako da pristupite podacima i kako da ih obrađujete. Način zadavanja osnovnih komandi uvek je isti.

Tok podataka između baze i prozoraVrh

Da biste što efikasnije koristili mogućnosti svih programa Calculus-a 12, važno je da upoznate osnovne principe rada prozora sa podacima. Prozor koji prikazuje podatke te podatke učitava iz baze podataka, koja se nalazi na tvrdom disku (spora memorija) u oblast radne memorije računara (brza memorija - (RAM) rezervisanu za taj prozor. U trenutku kada se podaci prikažu na ekranu, u prozoru su prikazani podaci koji su samo "kopija" tih podataka iz baze.

Važno

Vi nikada ne gledate podatke direktno u bazi, već samo njihovu kopiju.

Prozor Vam sada omogućuje da brzo pregledate podatke, menjate ih, dodajete i brišete, ali sve to se dešava samo u prozoru. Tek kada to izričito zatražite, prozor će sve te izmene "snimiti" u bazu. Sve dok ne izvršite snimanje, možete da odustanete od izmena koje ste uradili i u bazi ništa neće biti promenjeno.

Važno

Jedini izuzetak od pravila "gledanja kopije podataka" je unos stavki u dokumentima.

Čim pređete sa jedne stavke na drugu, dodate novu ili izbrišete postojeću stavku, sve izmene se odmah snimaju u bazu. Operacija snimanja oduzima vreme, jer treba pritisnuti dugme ili taster za snimanje. Koliko god ovo vreme bilo kratko, kod unosa stavki u dokumente, što je veliki deo svakodnevnog rada, ono se enormno umnožava, jer stavki ima mnogo i to bi značajno usporavalo rad. Zato smo u dokumentima Calculus-a 12 podesili automatsko snimanje svake stavke.

Snimanje se izvršava na taj način da će biti snimljene ili sve izmene učinjene od poslednjeg snimanja ili nijedna. Kada pokrenete snimanje, obavljaju se određene provere, koje ne dozvoljavaju unošenje u bazu neispravnih podataka. Neke provere obavljaju se u samom prozoru (npr. niste popunili polje koje je obavezno ili ste neispravno popunili neki podatak), a neke u bazi (npr. jedinstvenost naziva i šifara).

Važno

Kada kažemo izmene mislimo i na izmene postojećih zapisa, dodavanje novih i brisanje postojećih stavki.

O eventualnim neispravnostima bićete obavešteni porukom sa opisom greške, što znači da snimanje nije uspelo, posle čega treba da ispravite podatke i pokušate snimanje ponovo (vidi sliku) (vidi sliku) Upozorenje o greškama prilikom snimanja. Posle uspešnog snimanja nema nikakve poruke, jer bi to usporavalo rad. Čim pokrenete snimanje, kursor miša pretvara se u peščani sat, a vraća se u oblik strelice, kada se snimanje završi.

Učitavam sliku
"Upozorenje o greškama prilikom snimanja".
Važno

Važno je da podatke snimate što češće, jer u slučaju neuspešnog snimanja ponekad ne možete da korigujete sve neispravnosti. Isto tako, u slučaju nestanka električne energije ili bilo kakvog drugog nasilnog prekida rada programa, sve što ste uneli od poslednjeg snimanja biće izgubljeno.

Kada pokušate da zatvorite prozor u kojem ste uradili neke izmene, a zaboravili ste da ih snimite, dobićete poruku upozorenja (vidi sliku) (vidi sliku) Upozorenje o ne snimljenim izmenama, kojom možete da snimite ili ne snimite izmene ili da se dugmetom "Odustani" vratite u prozor, bez zatvaranja (ako ste zatvaranje slučajno pozvali). Isto se događa kada ponovo pozovete pregled ili bilo koju operaciju koja utiče na izmenjene zapise i zahteva prethodno snimanje.

Učitavam sliku
"Upozorenje o ne snimljenim izmenama".
Trik

Upozorenje o ne snimljenim izmenama možete iskoristiti kada u prozoru uradite izmene, koje iz bilo kog razloga ne želite da snimite. Najbolje je da tada tekući prozor zatvorite i odgovorite na poruku dugmetom "Ne", čime se prozor zatvara i sve izmene se poništavaju.

Svaki prozor, u okviru svoje namene, omogućava pregled svih podataka iz baze i tu, u principu, ne postoje ograničenja. Npr. prozor za artikle može prikazati sve artikle, prozor za fakture sve fakture, prozor za dnevnik knjiženja može izlistati sve stavke sa svih kartica u knjigovodstvu. Međutim, pre nego pozovete podatke iz baze, uvek razmislite šta zapravo tražite i koji vam podaci stvarno trebaju. Par sekundi razmišljanja može vam uštedeti dragocene minute čekanja kod zahtevnih izveštaja.

Učitavanje podataka iz baze može potrajati, ako je traženi broj podataka velik, a posebno ako se radi o složenom izveštaju koji, osim prostog prikaza podataka, mora usput odraditi još velik broj operacija da bi te podatke prikazao u željenoj formi. Uostalom, kakvog ima smisla "dovući" u prozor sve artikle (može ih biti nekoliko desetaka hiljada) ili sve knjižne stavke (može ih biti nekoliko stotina hiljada)? Kada učitavate podatke iz baze, uvek postoji neka namera. Ili vam treba određeni izveštaj ili vam trebaju neki podaci koje želite da menjate, a to je u 99,99% slučajeva samo jedan veoma ograničen broj podataka.

Možemo ovo uporediti sa vožnjom automobila. Možete koristiti njegove maksimalne mogućnosti i voziti ga 250 km/h, ali ćete trošiti previše goriva. Možete naglo ubrzavati ili kočiti, ali trošićete ili oštetiti vitalne delove transmisije i kočionog sistema. Računari ne troše gorivo, niti programi troše svoje delove, a utrošak električne energije je minimalan. Ali ograničavajući faktor kod računara je uvek vreme, a vreme je novac. Koristeći programe na neracionalan način, trošićete bespotrebno mnogo vremena. Zato uvek pozivajte pregled postavljajući kriterijum za pretragu tako da dobijete samo one podatke koji vam zaista i trebaju.

U ovu svrhu služi osnovni filter. Gotovo svaki prozor ima u gornjem delu filter (vidi sliku) (vidi sliku)Osnovni filter prozora dokumenta. Takvi prozori nikada ne učitavaju podatke odmah po otvaranju, već čekaju da popunite filter i tek tada pozovete pregled.

Učitavam sliku
"Osnovni filter prozora dokumenta".

Ovaj filter zovemo osnovni, jer služi kao osnovni kriterijum za pretragu. Ako često koristite isti kriterijum za pretragu, možete snimiti taj kriterijum komandom Snimi opcije prozora u meniju "Opcije" (vidi sliku) (vidi sliku) Snimianje/Brisanje opcija prozora.

Učitavam sliku
"Snimianje/Brisanje opcija prozora".

Samo kod prozora za koje se zna da broj zapisa koje će učitati nikada neće preći nekoliko desetaka ili stotina i da je vreme učitavanja kratko, u Calculus 12 nismo ugradili filter i podaci se učitavaju odmah po otvaranju prozora, npr. prozor "Dodatne osobine artikala" (vidi sliku) (vidi sliku) Dodatne osobine artikala.

Učitavam sliku
"Dodatne osobine artikala".

Po učitavanju podataka, kad budete imali bližu sliku o tome kakve sve podatke sadrži pregled, možete da postavite i dodatni filter. U osnovnom filteru predvideli smo polja po kojima se najčešće vrši pretraga. Detaljno objašnjenje o načinu filtriranja pročitajte u poglavlju Prozori za manipulisanje podacima.

U trenutku kada zatražite pregled podataka, na ekranu će se u najvećem broju slučajeva pojaviti mali prozor za praćenje toka podataka iz baze do prozora klijenta (vidi sliku) (vidi sliku) Učitavanje u toku.

Učitavam sliku
"Učitavanje u toku".

Za vreme učitavanje podataka iz baze zabranjena je bilo kakva akcija u programu, sve dok se učitavanje ne završi. Ovaj prozor služi kao obaveštenje da je učitavanje podataka u toku, ali ima i još jednu funkciju. Učitavanje se obavlja kroz dve faze. U prvoj fazi, bazi se prosleđuje kriterijum za pretragu, posle čega ona obrađuje podatke da bi ih dostavila prozoru u traženom obliku. Kada baza "upakuje" podatke u traženu formu, sledi druga faza: "dostavljanje" podataka prozoru. U toku prve faze nemoguća je bilo kakva intervencija korisnika, sve dok ne otpočne druga faza.

Za vreme prve faze u prozoru je prikazana samo poruka "Učitavanje u toku". Kad započne druga faza, pojavljuje se animirana linija i dugme "Prekini" (vidi sliku) (vidi sliku)Učitavanje u toku - druga faza.

Učitavam sliku
"Učitavanje u toku - druga faza".

Trajanje ove dve faze zavisi od pregleda koji je zatražen. Ako je pregled jednostavan, ali ima mnogo podataka, prva faza biće kratka, a druga duga. Ako je pregled komplikovan, prva faza će trajati dugo, a druga možda kratko. Ovo je slučaj kada na zatražite neki, naizgled jednostavan i kratak zbirni izveštaj, koji na ekranu prikazuje svega nekoliko podataka, ali da bi ga baza isporučila mora obraditi ogroman broj drugih podataka. Ukoliko druga faza predugo traje, u svakom trenutku možete da je prekinete dugmetom "Prekini".

Prekid obrade je nasilna funkcija. Na ekranu će se prikazati samo podaci koje je baza do tog trenutka uspela da isporuči prozoru. Ukoliko samo pretražujete neke podatke, ovo još i može imati nekog smisla, ali ako ste zatražili neki zbirni izveštaj, on će sigurno biti neispravan. U svakom slučaju, posle prekida izlistani podaci ne odgovaraju kriterijumu koji je postavljen.

Korisno je znati

Osnovna namena dugmeta "Prekini" je da zaustavi pregled koji predugo traje i da zatim, nekim užim kriterijumom, ponovo pozovete pregled.

Osnovne operacije sa podacimaVrh

Jedan od najjednostavnijih, ali i čestih primera prozora za obradu podataka ima samo tri osnovne kontrole: filter, prozor za podatke i dugme za pregled (vidi sliku) (vidi sliku) Jednostavan prozor sa filterom.

Učitavam sliku
"Jednostavan prozor sa filterom".

Prozor za podatke (Datawindow) je specifična vrsta kontrole, koja služi upravo za prikaz i obradu podataka. Njezin naziv "prozor" nije baš najsrećniji, jer ona nije prozor u pravom smislu te reči, već kontrola, ali je toliko složena da u sebi sadrži druge kontrole (polja za unos podataka, tekstove, slike, dugmad itd).

Korisno je znati

Filter: sadrži polja u koja možete uneti podatke za postavljanje kriterijuma za pretragu.

Dugmad: Pregled ili Nađi učitava podatke iz baze na osnovu postavljenog kriterijuma.

Praktično svaki prozor za obradu podataka ima neku vrstu osnovnog pregleda prikazanog u tabelarnoj formi. Najosnovniji pojam u obradi podataka je zapis ili slog. Svaki red u tabeli predstavlja jedan zapis. Svaki zapis ima jednu ili više kolona (polja), koje sadrže po jedan podatak i koje opisuju jedan zapis. Jedan zapis predstavlja jedno konkretno pojavljivanje onog pojma za koji je prozor namenjen, npr. u prozoru za komitente jedan zapis je jedan komitent, u prozoru za artikle artikal, u prozoru za fakture jedna faktura, a u prozoru za njene stavke jedna stavka. Unos podataka kroz ovakav prozor obično nazivamo "linijski unos", jer se svi podaci jednog zapisa unose u jednoj liniji u samom pregledu.

Kretanje po prozoru za podatkeVrh

Uvek postoji jedan (i samo jedan) tekući zapis u pregledu. On je uvek sa leve strane označen "ručicom" sa ispruženim prstom, koja predstavlja pokazivač tekućeg zapisa. Smisao tekućeg zapisa je višeznačan i u daljem tekstu će biti detaljno objašnjeno gde se sve koristi. Ovde ćemo samo reći da je njegova osnovna karakteristika da se izmena podataka uvek odnosi na tekući zapis. Zbog toga, tekući zapis postoji samo u prozorima koji omogućavaju unos podataka.

Prozori koji prikazuju samo izveštaje, bez mogućnosti izmene, nemaju tekući zapis. U većini prozora, posle učitavanja podataka, pregled je tako izlistan da se u prozoru za podatke vide prvi zapisi i tekući zapis je prvi u listi. Međutim, kod obrade dokumenata i stavki, pokazalo se zgodnijim da tekući zapis bude poslednji u listi, pa se takvi pregledi prikazuju tako da su na ekranu vidljivi poslednji zapisi. Tekući zapis se najčešće menja tako što mišem kliknete na zapis koji želite da aktivirate.

U svakom pregledu zapisi su sortirani po nekom osnovnom redosledu, za koji smo smatrali da je najprirodniji za taj pregled. Način sortiranja možete promeniti kroz prozor za sortiranje podataka (vidi sliku) (vidi sliku) Prozor za postavljanje uslova za sortiranje ili dvostrukim klikom miša na zaglavlje kolone. Detaljno objašnjenje o sortiranju pročitajte u poglavlju Prozori za manipulisanje podacima.

Učitavam sliku
"Prozor za postavljanje uslova za sortiranje".
Napomena

Promena načina sortiranja nije omogućena u prozorima koji daju specifične izveštaje, gde rezultat izveštaja zavisi od sortiranja.

Klizac, (Scroll bar) - pojavljuje se kao horizontalna ili vertikalna traka koja se dodaje kontrolama ukazujući na to da pregled informacija sadržanih u tim kontrolama može biti podešavan. Vodoravni klizač, (horizontal scroll bar), ima na samim svojim krajevima grafičke znake za levo i desno. Uspravni klizač, (Vertical scroll bar), ima na samim svojim krajevima grafičke znake za gore i dole (vidi sliku) (vidi sliku) Prozor sa horizontalnim i vertikalnim klizačem.

Učitavam sliku
"Prozor sa horizontalnim i vertikalnim klizačem".
Napomena

Kada kontrole kao što su prikaz liste, (list view), polje sa listom, (list box), ili polje za upis, (edit box), prikazuju više podataka nego što mogu stati u prozor, takvim kontrolama se dodaje klizač.

Ukoliko su svi podaci prikazani u prozoru za podatke traka sa klizačem se ne prikazuje. Klizač mišem pomerate u željenom smeru, pomerajući tako i podatke na ekranu. Veličina klizača u odnosu na dužinu trake predstavlja grubu procenu koliki je deo od ukupnih podataka stao na ekran. Ako kliknete mišem na prazan deo trake (tamo gde nema klizača), pomerate pregled za jednu stranicu. Strelicama na krajevima trake možete da pomerate pregled za jedan po jedan zapis ili kolonu (zavisno od toga da li je u pitanju horizontalni ili vertikalni klizač).

Na levom kraju horizontalnog klizača često se nalazi jedno usko tamno polje, koje predstavlja poseban klizač za deljenje pregleda (razdelni klizač) (vidi sliku) (vidi sliku)Razdelni klizač za podelu horizontalne oblasti prozora. Ova mogućnost je veoma korisna kod "dugačkih" pregleda, koji imaju velik broj kolona.

Učitavam sliku
"Razdelni klizač za podelu horizontalne oblasti prozora".
Primer

Npr. ako u prozoru za komitente pomerite pregled sasvim u desno, videćete određene podatke, ali nećete znati na kojeg se komitenta odnose, jer je naziv "pobegao" ulevo, izvan prozora. Ako mišem "uhvatite" klizač za deljenje pregleda i pomerate ga udesno, na pregledu se pojavljuje vertikalna siva linija koja deli pregled na levi i desni deo. Time se dobijaju dva horizontalna klizača, koji se mogu nezavisno pomerati. Na ovaj način, možete levi deo pregleda namestiti tako da stalno prikazuje one kolone koje identifikuju određeni zapis (npr. šifru i naziv komitenta), a onda pomerajući desni deo pregleda videti bilo koji podatak, a da i dalje vidite na koga se on odnosi.

Osim klizača, pomeranje po pregledu može se obaviti i tastaturom:

Korisno je znati

Pomeranja klizačem i tastaturom se značajno razlikuju. Klizač pomera čitav pregled, ali ne utiče na tekući zapis, tako da se može dogoditi da tekući zapis i ne bude vidljiv na ekranu. Pomeranje tastaturom primarno pomera tekući zapis, a pregled postavlja tako da tekući zapis uvek bude vidljiv na ekranu. Komande za pomeranje po pegledu nalaze se i u prvom delu opcije "Izgled" glavnog menija.

Selektovanje zapisaVrh

Kada nad određenim zapisima u pregledu treba da aktivirate neku operaciju, potrebno je označiti (selektovati) zapise nad kojima će ona biti izvršena (vidi sliku) (vidi sliku) Selektovanje zapisa (redova, slogova). Na primer ako želite da obrišete nekoliko zapisa jednim potezom, to se postiže selektovanjem. Selektovani zapis je označen tamno plavom linijom preko celog zapisa.

Učitavam sliku
"Selektovanje zapisa (redova, slogova)".

Zavisno od vrste pregleda, negde je omogućeno selektovanje isključivo jednog zapisa, a negde više njih. Važno je da razumete razliku između tekućeg i selektovanog zapisa: tekući zapis je uvek onaj čiji su podaci (polja) trenutno dostupni za izmenu, uvek je samo jedan i pojavljuje se samo u prozorima koji omogućavaju izmenu. Selektovanih može biti više i nijedan se ne mora poklapati sa tekućim zapisom.

Npr. ako mišem klikenete na neki zapis on postaje tekući selektovan, ali ako sada na tastaturi pomerite tasterom stelica na dole sledeći zapis u pregledu postaćetekući (ali ne i selektovan), a prethodni će ostati selektovan (vidi sliku) (vidi sliku) Razlika između selektovanog i tekućeg zapisa.

Učitavam sliku
"Razlika između selektovanog i tekućeg zapisa".

Selektovanje se vrši isključivo mišem. Kada kliknete mišem na neki zapis, on postaje istovremeno selektovan i tekući, a ostali postaju deselektovani. Deselektovanje selektovanog zapisa vrši se tako što držite pritisnut taster "Ctrl" na tastaturi i mišem kliknete na taj zapis. Ovo radi kao prekidač: selektuje deselektovan ili deselektuje selektovani zapis. Višestruko selektovanje postiže se takođe držeći taster "Ctrl" i birjući mišem pojedine zapise koje želite da selektujete. Ovo selektuje jedan po jedan zapis. Ako želite da selektujete veći broj zapisa u neprekinutom nizu, onda selektujte prvi u nizu, držite taster "Shift" i selektujte poslednji u nizu. Svi od prvog do poslednjeg postaće selektovani.

Dodavanje, menjanje i brisanje zapisaVrh

Ovo su tri najosnovnije operacije nad podacima. Ove komande, kao i ostale komande za obradu podataka, mogu se aktivirati na četiri različita načina i identične su u svim prozorima svih korisničkih programa:

  1. Iz glavnog menija - "Obrada" i "Izgled".

  2. Iz radnog menija (toolbar-a) sa leve strane.

  3. Prečicama sa tastature.

  4. Iz kontekstnog menija koji se dobija desnim tasterom miša na površinu prozora za podatke.

    Učitavam sliku
    "Vrste kontekstnih menija".

U meniju se nalaze sve dostupne komande. Na radnom meniju su prikazane samo one najčešće korišćene. Prečice ima većina komandi, osim onih najmanje korišćenih. U kontekstnom meniju su prikazane samo najpotrebnije komande.

Ponekad se naziva i iskačući (popup) meni. U njemu se uvek nalaze osnovne komande za obradu podataka, ali često i neke dodatne komande, vezane isključivo za taj prozor.

Korisno je znati

Kontekstni meni dobio je naziv po tome što njegove komande zavise od konteksta, odnosno od toga gde ste u prozoru kliknuli desnim tasterom miša.

Savet

Kad god ste u dilemi šta sve možete u prozoru da uradite ili na koji način da nešto uradite, pozovite kontekstni meni i pogledajte šta se u njemu nudi.

Najosnovnije komande - dodavanje, brisanje i snimanje

Tri najosnovnije komande su sledeće:

Komande za operacije nad celim zapisima:

Komande za operacije nad jednim poljem (unos podataka u polja za različite tipove podataka) detaljno su objašnjene u delu uputstva Polja za unos podataka i kontrole Calculus-a 12.

U većini pregleda korišćen je sistem označavanja zapisa koji su novi ili izmenjeni. Prva leva kolona u pregledu je obično redni broj zapisa. Ta kolona prikazuje se žutom bojom za nove zapise, a zelenom za izmenjene. Ovo omogućava lakše snalaženje u pregledu, kad treba da pregledate sve što ste menjali ili dodavali. Posle snimanja ove oznake se skidaju (vidi sliku) (vidi sliku) Nov i izmenjen zapis.

Učitavam sliku
"Nov i izmenjen zapis".

Promena širine i rasporeda kolona u pregleduVrh

Kada mišem "uhvatite" zaglavlje neke kolone i pomerate ga levo-desno preko ostalih kolona, u pregledu se pojavljuje beličasta vertikalna linija koja pokazuje gde će kolona biti pomerena. Otpuštanjem tastera na mišu, kolona će biti preseljena na drugo mesto. Ako mišem priđete spoju između dva zaglavlja kolona, kursor će se promeniti. Ako sada pritisnete levi taster miša i držite ga, pomerajući miša levo-desno, time pomerate desnu granicu leve kolone, odnosno širite je pomeranjem u desno ili je skupljate pomeranjem u levo. Otpuštajući miša promenili ste širinu kolone.

Važno

Neiskusni korisnici kada na kraju kolone popunjene cenama vide sumu koja ne može da stane u širinu polja smatraju da se radi o propustu ili gršci u programu. Potrebno je da jednostavno mišem promene širinu kolone i snime promenu. Ove izmene prikaza možete snimiti za stalno, tako da svaki put kada otvorite prozor on ima izgled koji ste mu vi podesili. Ovo se postiže komandom "Snimi/Vrati izgled prozora" u meniju "Opcije". Za vraćanje izgleda prozora na originalni izgled služi komanda "Vrati originalni izgled prozora" u istom meniju.

Prozor za izmenu fontaVrh

Ako su vam slova u prozoru za podatke premalena ili iz nekog drugog razloga, možete promeniti font prikaza. Standardni font je "Tahoma" veličine 8. Ova komanda nalazi se u meniju Izgled - Izmena fonta i otvara Prozor za izmenu fonta. Promenom fonta sve kolone i redovi u pregledu biće proporcionalno rašireni, odnosno skupljeni (vidi sliku) (vidi sliku)Izmena fonta.

Učitavam sliku
"Izmena fonta".

Gore navedene izmene izgleda moguće su samo u prozorima sa tabelarnim pregledom. Pomeranje i promena širine kolona, ali i dodatne mogućnosti, kao što su izmena naziva kolone, sakrivanje kolona i sl, omogućene su komandom Opcije-"Izgled prozora-"Obrada. Detaljnije o tome u poglavlju Izmena naziva i raspodela polja u Calculus-u 12.

Deljeni prikaz podatakaVrh

U većini slučajeva pregled je "predugačak" po horizontali (ima previše kolona), tako da bi unos podataka kroz sam pregled bio nespretan. Pregled u ovom slučaju služi samo za prikaz podataka, ali u njemu nije omogućena izmena. U donjem delu takvog prozora nalazi se deljeni prozor za podatke, koji prikazuje polja tekućeg zapisa u pregledu (deli podatke sa pregledom) i u njemu se obavljaju unos i izmena podataka. Kako pomerate tekući zapis u pregledu, tako se menjaju i polja u deljenom prozoru. Gde god je bilo moguće nastojali smo da u jednom deljenom prozoru prikažemo sva polja jednog zapisa. Međutim, često je i to neizvodljivo, pa pojedina polja raspoređujemo u nekoliko listića, odnosno u svakom listiću se nalazi po jedan ili više deljenih prozora, koji obrađuju po jednu grupu polja tekućeg zapisa (vidi sliku) (vidi sliku)Deljeni prikaz podataka.

Učitavam sliku
"Deljeni prikaz podataka".

Prozor sa detaljimaVrh

Često postoji nekoliko pojmova koji su usko vezani i zavisni jedan od drugog, pa se unos podataka obavlja u jednom prozoru. Na primer slučaj kada se na jednom mestu unose zaposleni radnici i njihovi članovi porodice. Članove porodice ne možete da unesete, a da nisu vezani za radnika, dakle zavisni su od radnika. Menjanjem tekućeg zapisa u glavnom pregledu, prozor za detalje prikazuje zapise vezane za tekući zapis pregleda (birajući radnika u pregledu, u prozoru za detalje vidite članove njegove porodice).

Prozor za podatke u kojem se prikazuju takvi zavisni podaci zovemo prozor sa detaljima, jer ovi zapisi predstavljaju detalje glavnog zapisa (radnika). Prozor sa detaljima može biti prikazan samostalno, ispod ili pored glavnog prozora sa pregledom, a može (vidi sliku) (vidi sliku) Prozor sa detaljima biti ugrađen u jedan od listića.

Učitavam sliku
"Prozor sa detaljima".
Korisno je znati

Važno je znati razliku između deljenog prozora i prozora sa detaljima. Deljeni prozor prikazuje iste one kolone koje se nalaze u tekućem zapisu pregleda, dakle obrađuje jedan zapis i to onaj iz pregleda. Prozor sa detaljima obrađuje druge zapise i to više njih, koji su zavisni od tekućeg zapisa u pregledu, odnosno pripadaju tom tekućem zapisu. Dodavanjem zapisa (komandom "ubaci") u deljenom prozoru dodajete zapis i u glavnom pregledu. Dodavanjem zapisa u prozoru sa detaljima samo dodajete jedan detalj vezan za glavni pregled. U najvećem broju slučajeva, da biste uneli detalje za novoubačeni zapis u pregledu, morate najpre snimiti novi zapis, pa tek onda dodavati detalje.

Prikaz podataka u obliku stabla (tree view) Vrh

Kada je potrebno da se podaci hijerarhijski organizuju (npr. organizaciona struktura firme, grupisanje artikala u grupe i podgrupe i sl), koristi se prozor u obliku stabla (tree view) (vidi sliku) (vidi sliku) Prikaz podataka u obliku stabla.

Učitavam sliku
"Prikaz podataka u obliku stabla".

Ovaj prozor funckioniše po principu deljenja podataka kada su stavke rasporedjene hijerarhijski (po nivoima), samo što se umesto glavnog pregleda u tabelarnoj formi prikazuje stablo. Ova kontrola se koristi kada su stavke raspoređene hijerarhijski, (po nivoima). Stavke na prikazu stabla, (tree view), mogu se proširiti, (da prikažu podstavke), ili sakupiti, (da se vrate na listu višeg nivoa). Svaka grana stabla predstavlja jedan zapis. Pored stabla nalazi se deljeni prozor za podatke, koji prikazuje sva polja (kolone) tekućeg zapisa u stablu. I ovde su moguće kombinacije sa listićima i prozorima sa detaljima. U svakom slučaju, koliko god da se dodatnih prozora za podatke prikazuje u ovakvom prozoru, podaci u njima odnose se uvek na tekući zapis u stablu. Grana koja ima podgrane ima levo od naziva kvadratić sa oznakom +.

Prozor sa stablom se unekoliko razlikuje od standardnog pregleda, jer nad njim ne može da se obavlja sortiranje i filtriranje, a ima i nekoliko specifičnih komandi za unos podataka, koje se nalaze u kontekstnom meniju. Koristite strelice na desno ili levo, da otvorite, odnosno zatvorite neku stavku stabla. Da se krećete po stavkama liste pritiskajte strelice na dole ili gore, ili da skočite direktno na neku stavku, pritisnite slovo kojim ona počinje. Da se vratite na prethodni nivo pritisnite taster "BACKSPACE". Da se brzo pomerite na glavni (najviši) nivo, pritisnite taster "home", a da odete na poslednju stavku stabla, pritisnite taster "end".

Važno

Brisanje zapisa koji ima podređene zapise (grane) nije dozvoljeno. U stablu možete obrisati samo poslednje grane (listove).

"Prevezivanje" zapisa u stablu obavlja se postupkom prevuci i pusti (eng. drag-and-drop). Npr. ako želite da premestite "Industrijska elektronika" u drugu grupu proizvoda, "uhvatite" stavku mišem i "spustite" na grupu koju želite.