Prijava bazi podataka

Pri ulasku u svaki korisnički program, morate se najpre prijaviti bazi podataka sa kojom želite da radite. Prozor za prijavu standardan je za sve programe. (vidi sliku) (vidi sliku)Prijavljivanje bazi podataka.

Učitavam sliku
"Prijavljivanje bazi podataka".

Za prijavu je neophodno uneti sledeće:

Baza

Baza: - jedan od DSN-ova prijavljenih na računaru. Ovo polje se automatski pamti, tako da će prilikom sledeće prijave ovde biti upisan DSN koji je korišćen u prethodnoj prijavi.

Korisnik

Korisnik: - korisničko ime koje Vam je dodelio administrator baze. Ono može biti različito za svaku bazu podataka, ali u praksi je zgodnije da se jednom radniku dodeljuje jedno ime za pristup svim bazama.

Lozinka

Lozinka: - Vaša lozinka za uneto korisničko ime. Lozinku Vam prilikom prijave korisničkog imena dodeljuje administrator i ona je obično ista kao i korisničko ime.

Upozorenje

Radi bezbednosti, niko, pa ni administrator, ne treba da zna Vašu lozinku. Zato je promenite odmah kada počnete da koristite Vaše korisničko ime pomoću programa za promenu lozinke. Postupak promene lozinke opisam je u delu uputstva Promena lozinke.

Pri izboru lozinke budite oprezni, i izaberite neki string koji ćete lako zapamtiti. Posle promene lozinke, ni administrator više nema mogućnost da dozna Vašu lozinku. Ovo je bitno radi bezbednosti. Niko se, bez znanja Vaše lozinke, ne može prijaviti bazi kod ulaska u program pod Vašim imenom i menjati podatke tako da izgleda kao da ste to baš Vi učinili. U slučaju da zaboravite lozinku, administrator može samo da ukloni vaše korisničko ime i ponovo ga prijavi, sa nekom novom lozinkom. U tom slučaju sve definicije pristupa i ovlašćenja biće izgubljena.

Prilikom prve instalacije Calculus-a 12, u bazi postoji korisničko ime Demo i lozinkom takođe Demo. Pod ovim imenom možete se prijaviti u bazu i koristiti sve funkcije korisničkih programa, osim nekih specifičnih slučajeva, o čemu će biti reči u odgovarajućim poglavljima uputstva. Ipak, čak i ako sami koristite bazu na jednom računaru, poželjno je da ovo korisničko ime izbrišete ili mu barem promenite lozinku, jer neovlašćeno i neobučeno lice može naneti nepopravljive štete podacima, ako mu lozinkom ne onemogućite pristup prgramima i bazi podataka.

Korisno je znati

Za inicijalni pristup uslužnim programima (Administrator baze, Održavanje baze, ...) koristite korisničko ime Admin i lozinku Admin.

Posle uspešne prijave, program će otvoriti glavni prozor programa. Ukoliko je neki od podataka u prijavi pogrešno naveden, nećete moći da se prijavite bazi, uz sledeću poruku (vidi sliku) (vidi sliku)Neuspešna prijava bazi podataka..

Učitavam sliku
"Neuspešna prijava bazi podataka".

Pamćenje korisničkog imena i lozinkeVrh

Pored polja za unos korisničkog imena i lozinke nalaze se polja za potvrđivanje. Uključivanjem ovih polja, korisničko ime i/ili lozinka biće, posle prijave bazi, upamćeni. Prilikom sledeće prijave bazi, ta će polja biti automatski popunjena. Ovu mogućnost možete koristiti da ne biste svaki put morali unositi korisničko ime i lozinku.

Učitavam sliku
"Pamćenje korisničkog imena i lozinke".
Važno

Budite oprezni! Pamćenje korisničkog imena i lozinke znači da bio ko može da priđe računaru i prijavi se bazi pod vašim korisničkim imenom. Najbolje je pamtiti samo korisničko ime, ali ne i lozinku. Oba podatka upamtite samo kad niko drugi nema pristup vašem računaru pa ne postoji problem neovlašćenog pristupa podacima.