Izmena naziva i rasporeda editora u Calculus-u 12

Učitaj sliku
Nalozi nivelacija - meni
Učitaj sliku
Izmena rasporeda polja virmana za uplate i isplate

Izmena naziva i rasporeda editora (polja) u klijent prozorimaVrh

U Calculus-u 12 omogućena je izmena rasporeda i naziva polja u svim prozorima klijentima. Samo uslučaju kada je otvoren prozor klijent, možete iz glavnog menija pozvati opciju za izmenu izgleda prozora: Opcije - Izgled prozora - Obrada izgleda prozora (vidi sliku) (vidi sliku)Glavni meni: "Opcije - Izgled prozora - Obrada izgleda prozora""..

Učitavam sliku
Glavni meni: "Opcije - Izgled prozora - Obrada izgleda prozora"".

Ova opcija aktivira novi prozor, koji izgleda kao i originalni klijent prozor. Pokažite kursorom miša naziv editora ili ga postavite u okvir samog editora i desnim tasterom miša otvorite kontekstni meni. Kontekstni meni sadrži komande za sakrivanje, pomeranje i promenu redosleda polja ili naziva polja (vidi sliku) (vidi sliku)Izgled prozora "Nazivi kolona" dokumenta faktura.

Učitavam sliku
Izgled prozora "Nazivi kolona" dokumenta faktura.

Pomeranje, vidljivost i redosled polja u prozorima klijentima

U prozoru "Nazivi kolona" omogućeno je pomeranje editora (polja) i njihovih naziva, promena položaja kolona i njihovih naslova, dozvola i zabrana vidljivosti editoea (polja) i promena redosleda tab kursora, odnosno određujete redosled ulaska u fokus editora (polja) kada pritiskate taster "Tab" na tastaturi (vidi sliku) (vidi sliku)Izmenjen redosled polja, naziva polja i redosled kretanja kursora za prozor "Fakture petrohemije".

Učitavam sliku
Izmenjen redosled polja, naziva polja i redosled kretanja kursora za prozor "Fakture petrohemije".

Po izlasku iz ovog prozora, izmene će se auromatski odraziti na originalni klijent prozor. Nadalje će trajno zadržati izgled kakav ste podesili (vidi sliku) (vidi sliku)Novi izgled prozora "Fakture petrohemije". Da vratite originalni izgled prozora klijenta, koristite opciju glavnog menija: "Opcije - Izgled prozora - Originalni izgled prozora".

Učitavam sliku
Novi izgled prozora "Fakture petrohemije".

Izmena naziva i rasporeda polja na virmanuVrh

Ovaj prozor koristi se za podešavanje rasporeda i veličine polja za podatke u prozoru za virmane (vidi sliku) (vidi sliku)Izmena rasporeda polja virmana za uplate i isplate.

Učitavam sliku
Izmena rasporeda polja virmana za uplate i isplate.

Kada se dugmetom "Preuredi pozicije" izabere režim rada za podešavanje rasporeda i veličine polja, površina virmana dostupna za izmene obojena je zelenom bojom. Selektovanje određenog polja obavlja se mišem ili izborom polja u prozoru virmana, pri čemu je tekuće polje označeno žutom bojom. Možete odjednom selektovati i više polja, držeći pritisnut taster "Ctrl" dok mišem selektujete polja.

Trik

Izgled virmana za isplatu razlikuje se po boji linija i nazivu i rasporedu pozicija za popunjavanje. Virmani za uplatu su štampani crnom a virmani za isplatu crvenom bojom. Kak biste dobili formu virmana za isplatu kliknite na polje za potvrdu "Isplata" dok ste u režimu izmene virmana (vidi sliku) (vidi sliku)Prelazak na izmenu rasporeda polja virmana za isplate.

Postupak obrade izgleda prozora virmana:

Poravnanje više selektovanih polja obavlja se uz pomoć dugmadi u gornjem delu ovog prozora, tako što se sva selektovana polja podešavaju prema prvom selektovanom (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor: "Obrada izgleda prozora":

Učitavam sliku
Prozor: "Obrada izgleda prozora".

Završetak ove obrade obavlja se uz pomoć dugmadi u osnovnom prozoru:

Trik

Grubo pomeranje obavlja se mišem, tako što se objekat-polje "obuhvati" levim tasterom miša i pomeri na željenu poziciju. Finije podešavanje selektovanog objekta-polja obavlja se kursorskim tasterima sa strelicama.