Prozor za izbor više baza podataka

Prilikom generisanja pregleda za koje je potrebno preuzeti podatke iz dve i više poslovnih godina koristi se prozor za izbor više baza podataka. U okviru prozora za izbor baza možete selektovati jednu ili više baza i dugmetom "Potvrdi" prijaviti sve te baze za dalju obradu. Ovaj izbor se pamti, tako da će seledeći put biti već selektovane baze koje ste koristili u prethodnoj obradi (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za izbor baza.

Učitavam sliku
"Prozor za izbor baza".
Korisno je znati

Prozor za izbor baza može sadržati baze po poslovnim godinama ali i baze iste poslovne godine koje se koriste u različitim poslovnicama itd. Za pristup bazama obratite se administratoru u Vašem preduzeću.