Iskačući i zavisni prozori

Iskačući prozor je obično mali prozor sa nekoliko kontrola, koji služi za pomoćne operacije u okviru nadređeng prozora, a koje zahtevaju interakciju oba prozora. Istovremeno moraju biti prikazani na ekranu sa omogućenim pristupom i jednom i drugom prozoru. Iskačući prozor je zavisan od nadređenog prozora (onog koji ga je pozvao) tj. zatvaranjem nadređenog prozora automatski se zatvara i iskačući prozor. Iskačući prozor može imati i sopstveni meni, ali to je retkost.

Iskačući (Popup) prozor Vrh

Tipičan iskačući prozor u Calculus-u 12 poziva se kombinacijom tastera "Ctrl + F" za pretragu (vidi sliku) (vidi sliku)Iskačući prozor za pretragu ili iskačući prozor za ubacivanje specijalnog karaktera u tekstualno polje "Ctrl + E" (vidi sliku) (vidi sliku)Iskačući prozor za insertovanja specijalnih karaktera.

Učitavam sliku
"Iskačući prozor za pretragu".
Učitavam sliku
"Iskačući prozor za insertovanja specijalnih karaktera".

Zavisni (Child) prozor Vrh

Zavisni prozor u Calculus-u 12 razlikuje se od iskačućeg samo po tome što ne može izaći izvan okvira prozora u okviru kojeg je pozvan. Zavisni prozor se prepoznaje i po zasivljenoj naslovnoj liniji, tako da deluje kao da nikada nije aktivan. Veoma se retko koristi i nikada nema meni (vidi sliku) (vidi sliku)Primer zavisnog prozora tekstualnog dokumenta.

Učitavam sliku
"Primer zavisnog prozora tekstualnog dokumenta".