Informacije o izmenama dokumenata

U svakom prozoru sa zaglavljima dokumenata klikom na dugme možete dobiti informacije o izmenama dokumenta (vidi sliku) (vidi sliku)Informacije o izmenama dokumenata.

Calculus 12
"Informacije o izmenama dokumenata".

Za svaki dokument dobijaju se sledeće informacije (vidi sliku) (vidi sliku)Informacije o izmenama dokumenata i stavki dokumenta:

Calculus 12
"Informacije o izmenama stavki dokumenta".

Informacije o izmenama stavki dokumentaVrh

Dugmetom možete otvoriti prozor sa sličnim informacijama o svakoj stavci dokumenta.

Calculus 12
"Informacije o izmenama dokumenata".
Važno

Informacija o izmenama dokumenta dostupna je samo administratorima dokumenata.