Glavna valuta u Calculus-u 12

Glavna valuta predstavlja osnovnu valutu u kojoj se vode knjigovodstvene kartice, odnosno matičnu valutu države (vidi sliku) (vidi sliku)Glavna valuta Calculus-a 12 - Republika Srbija. Određivanje glavne valute obavlja se u prozoru Valute.

Učitavam sliku
"Glavna valuta Calculus-a 12 - Republika Srbija".

Ova valuta takođe se koristi u pregledima i izveštajima za svođenje novčanih iznosa dokumenata urađenih u različitim nominalnim valutama na jednu, zajedničku valutu, radi mogućnosti prikazivanja zbirnih iznosa. Preračun se obavlja preko kurseva definisanih u prozoru Kursna lista (vidi sliku) (vidi sliku)Kursna lista na dan. Glavna valuta se u ovakvim izveštajima obično naziva knjigovodstvena valuta.

Učitavam sliku
"Kursna lista na dan".
Upozorenje

Glavna valuta mora se odrediti na samom početku korišćenja programskog paketa, pre bilo kakve obrade dokumenata i kasnije se ne može menjati.

Videti još